ATK-Paja Oy

ATK-Paja Oy osaksi Hantverksdata -konsernia

Hantverksdata Norden AB

ATK-Paja Oy osaksi Hantverksdata -konsernia

Hantverksdata Norden AB on ostanut 51% ATK-Paja Oy:n osakkeista. Kaupan myötä syntyi uusi vahva pohjoismainen ERP-toimija urakoinnin eri toimialoille.

Katso lisää referenssejämme