Mergertum vauhdittamaan First North -listauksia

Mergertum hyväksytyksi neuvonantajaksi Nasdaq Helsinkiin 

 

Nasdaq Helsinki Oy on myöntänyt Mergertumille luvan toimia hyväksyttynä neuvonantajana First North- listauksissa. Mergertumin tavoitteena on tarjota aktiivisesti listauspalveluja osana ratkaisuvalikoimaansa.

First North –markkinapaikkaan hakeutumisen edellytyksenä on, että yhtiö nimeää hyväksytyn neuvonantajan (Certified Advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja avustaa yhtiötä listausprosessissa ja varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset sekä kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

Mergertum on toiminut yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyjen asiantuntijana vuodesta 2003 alkaen. Mergertum on keskittynyt yritysjärjestelyihin valituilla teknisillä toimialoilla - rakentaminen, kiinteistötekniikka, teollisuus ja ICT.

  

Lisätietoja:

                                                                          

Sami Alatalo                                                                          Kyösti Moisio

p.040 826 2066                                                                     p. 0403 100 122

sami.alatalo@mergertum.fi                                                       kyosti.moisio@mergertum.fi