Yritysjärjestelymarkkinat 2017

 

Vuosi 2017 tullee olemaan rakentamisen, kiinteistötekniikan, teollisuuden ja ICT:n aloilla voimakkaiden rakennemuutosten vuosi. Parantunut suhdannetilanne ja talousnäkymä niin Suomessa kuin ulkomaillakin lisää intressiä myös epäorgaaniseen kasvuun. Nyt kasvatetaan lihaksia ja resursseja vastaanottamaan mahdolliset kannattavan talouskasvun vuodet. Vastaavasti kyseisillä toimialoilla on selkeää luonnollista luopumistarvetta.

Suomessa erityisesti on patoutunutta investointitarvetta, joka tulevaisuudenuskon parantuessa näkynee suoraan yritysten toiminnassa. Vientialoilla kotimaisten yritysten tilanne on parantunut kilpailukyvyn parantumisen myötä. Edelleen luottamus korkotason pysymiseen alhaalla luo uskallusta investoida pääomaa uusiin hankkeisiin.

Yritysten tuotto-odotukset ovat parantuneet ja vastaavasti korkotason ollessa alhaalla on luonnollista, että sijoittajat hakevat tuottoa sijoittamalla yritystoimintaan muodossa tai toisessa. Arvopaperimarkkinoilla arvostukset ovat korkeat, mutta toisaalta perustellut, ottaen huomioon yleiset odotukset talouden kehittymisestä. Erityisesti on ollut huomattavaa, että First North -lista on osoittautunut toimivaksi markkinapaikaksi.

Markkinanäkymä yrityskauppojen osalta on suotuisa siis 2017. Yritysten arvostukset ovat palautuneet paremmalle tasolle. Toisaalta edelleen on huomattava, että maailma on nopeasti muuttuva ja poliittiset kriisit sekä muut yllättävät epävarmuustekijät voivat muuttaa nopeasti yritysjärjestelymarkkinan päälaelleen. Kuten on viime vuosien aikana useasti todettu, niin epäjatkuvuudesta on tullut uusi normaali, johon lienee pakko sopeutua.