Mitä teemme?

Mitä teemme?

Hoidamme asiakkaamme omistamien osakkeiden tai liiketoiminnan myynnin sopimuksen mukaan. Aina ennen toimeksiantoa tapaamme mahdollisen asiakkaan. Tapaamisessa puolin ja toisin varmistamme, että yhteistyöhön on edellytykset.

Laadimme yhteistyöstä kirjallisen sopimuksen, jossa määritellään toimeksianto tapauksittain tarkemmin. Tyypillisesti hoidamme asiakkaamme yritysjärjestelyn valmistelusta toteutukseen saakka. Järjestelyvaihtoehtoina voi olla niin myynti kokonaan kuin osittainkin, yhdistyminen tai listaaminen.

Valmisteluvaiheessa tutustumme riittävässä määrin kohteena olevan yrityksen toimintaan ja siihen liittyviin aineistoihin, jotta voimme laatia projektisuunnitelman aikatauluineen ja arvonmäärityksineen sekä yritysesittelyn ja muun markkinointimaineiston. 

Valmisteluvaiheen jälkeen kontaktoimme potentaaliset ostajaehdokkaat ja huolehdimme salassapitosopimusten laatimisesta. Järjestämme neuvottelut ostajaehdokkaiden kanssa ja ohjaamme projektia kohti tarjousten saamista. Vastaanotamme saadut tarjoukset ja analysoimme ne asiakkaamme kanssa.

Neuvotteluvaiheen jälkeen tehtävämme on huolehtia ostajaehdokkaiden lisätietotarpeisiin vastaamisesta sekä jatkoneuvottelujen järjestämisestä. Asiakkaamme tehtyä päätöksen mahdollisen yritysjärjestelyn toteuttamista avustamme järjestelyn loppuunsaattamisessa yhdessä ostajan ja myyjän mahdollisten muiden neuvonantajien kanssa. 

Palkkiomme on vahvasti onnistumispohjainen eli emme veloita ajankäytöstä vaan tuloksista. Tyypillisesti emme veloita erillisiä kuluveloituksia, vaan ne sisältyvät palkkioon.

Toimimme aina sopimussuhteessa myyjäyrityksen kanssa. Haemme suunnitelmallisesti eri vaihtoehtoja yritysjärjestelyn toteuttamiseksi tavoitteen mukaisesti. Näkemyksemme mukaan useamman kuin yhden vaihtoehdon löytäminen selkeyttää sekä nopeuttaa projektia auttaen päätöksen tekemisessä ja on siksi sekä asiakkaamme että ostajan etu. Asiakkaamme ratkaisee vaihtoehtoja vertailtuaan mikä saatavilla olevista vaihtoehdoista on järjestelyn toteuttamiseksi mielekkäin ja yleensä muutkin asiat kuin arvostus vaikuttavat päätökseen. Usein järjestelyllä pyritään ensisijaisesti myyntiin, mutta usein käymme myös listausvaihtoehdon asiakkaan kanssa läpi ja joskus se osoittautuu parhaaksi vaihtoehdoksi joko suoraan tai ensin tehtävän toimialajärjsetelyn kautta.

Huolimatta siitä, että asiakkaamme ovat myyjäyrityksiä, meille on erityisen tärkeää ostajien luottamuksen saavuttaminen. Yrityskauppa on ostajalle sijoitus, joten emme lähde tietoisesti mukaan projektiin, jossa ostaja voi tulla petetyksi.

Yrityskaupoissa molempien osapuolten tyytyväisyys on meille ehdoton tavoite.